The Blog

FAREBNÝ SVET- COLORISKERI LUMA 2015

i 15 mája No Comments by

Rómski hudobníci alebo rómski kováči patrili k členom rómskej komunity, ktorých majorita vždy vyhľadávala a potrebovala ich služby. Vďaka tomu sa mohli šikovní hudobníci a majstri kováčskeho remesla spoločensky začleňovať.

Tradičné rómske remeslá – je téma tohtoročnej celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Súťaž sa koná už siedmy rok a doteraz sa v nej zúčastnilo približne 300 detí z 55 škôl na Slovensku.

V rokoch 2012 – 2014 bola témou súťaže rómska rozprávka od rómskych autorov alebo autorov, ktorí písali z rómskeho prostredia. Najmä pedagógovia oceňovali súťaž, ktorá učí všetkých spoznávať rómsku kultúru a dejiny a pomáha učiteľom pri multikultúrnej výchove a objavuje nové talentované deti.

Súťaž je určená pre všetky deti, rómske i nerómske deti. Môžu sa do nej zapojiť žiačky a žiaci základných škôl, deti z komunitných centier a centier voľného času. Ocenenie najlepších bude 20. júna 2015 v Dunajskej Lužnej na Európskom rómskom kováčskom sympóziu.

Zapojte sa aj Vy do súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Uzávierka je 29. mája 2015. Práce detí posielajte na adresu:

Lucia Mináčová

Národné osvetové centrum

Nám. SNP 12

812 34 Bratislava

O výsledkoch vás budeme informovať aj na Facebooku na Fan Page Romano Kher

kon na tabuli Anicka - Vaneska - Viky - Patrik

1.  Patrik Tanko dokáže nakresliť koňa na tabuľu za niekoľko minút.
2. Žiaci zo ZŠ Nevädzova v Bratislave sa zapoja do tohtoročnej súťaže Farebný svet.Tradičným rómskym remeslám sa venovali v letnom tábore.

Viac informácií  nájdete v  ŠTATÚTE SÚŤAŽII:

Download (PDF, 463KB)

Comments