The Blog

Školné pre nadaného výtvarníka

i 14 júla No Comments by

CHCEM POMÔCŤ PATRIKOVI

V tomto období pomáhame konkrétnej osobe so zbierkou KAMOŠI  Z WEBU.Prečítajte si jeho príbeh, darovať môžete do 12. septembra.

Patrik Tankó je talentovaný tanečník a výtvarník. Jeho túžbou je zdokonaľovať sa v tanci i kreslení. Pomery v rodine mu nedovoľujú navštevovať základnú umeleckú školu. Mama je vážne chorá a aj školné je pre rodinný rozpočet položkou, ktorú si nemôžu dovoliť.

Patrik Tankó má 15 rokov a je nevšedne talentovaný.  Svoju základnú školu viackrát reprezentoval ako tanečník i ako výtvarník. Tancoval dokonca aj pred poslancami Národnej rady SR.

Kresliť začal, keď mal štyri roky, talent zdedil po otcovi. Tento rok v júni získal prvú cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži Farebný svet. Tancu aj kresleniu by sa chcel venovať a čo najviac sa zdokonaľovať. Umelecká škola je pre Patrika drahou záležitosťou a bez pomoci si nemôže dovoliť navštevovať ju. Jeho mama dostala pred rokom mozgovú mŕtvicu a všetci v rodine sú radi, že mama prežila. Pracuje len otec. Patrik je zo siedmich detí. V septembri nastupuje na odborné učilište v odbore maliar, ale popri škole by chcel navštevovať základnú umeleckú školu. Školné na jeden polrok je 63,- EUR.

Vladimir Kroka2 Zvoncek2

LINK NA DAROVANIE

http://kamosizwebu.sk/vkvyzvy/2617

Comments