The Blog

Informačný seminár v Detve

Dňa 20. novembra 2015 sa Detve v Kultúrnom dome A. Sládkoviča uskutočnilo informačné stretnutie stredoškolákov, na ktorom sa mladí dozvedeli odpovede na mnohé otázky súvisiace so štúdiom na vysokej škole. S informáciami prišli Dagmar Kusá, koordinátorka štúdií na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií, Ivan Rác, vysokoškolský pedagóg Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a medzinárodný konzultant v oblasti ľudských práv, Gregory Fabian. Stretnutie zorganizovalo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s Komunitným centrom v Detve. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015.
VIAC INFO a FOTKY NA FACEBOOKU

Comments