Výsledky literárnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2022

Mali by písať Rómovia o sebe

V literárnej súťaži sme dostali na posúdenie len päť prác, z ktorých dve nekorešpondovali s vypísanou témou súťaže. Konštatujeme, že súčasná literárna súťaž poukázala na to, že s deťmi sa málo systematicky pracuje. Nevytvára sa priestor pre vyhľadávanie talentov. Predložené práce poukázali aj na fakt, že namiesto vytvárania priestoru pre vlastnú tvorbu žiaka, učiteľ za nich napíše text a tým sa stráca tvorivosť žiaka, ale aj posolstvo súťaže. Mladý tvorca by mal byť motivovaný, mal by dostávať podporu od učiteľa v tom, že  romipen (rómstvo, príslušnosť k rómskej národnostnej menšine,  nie je hanbou, ale zrkadlí úctu k hodnotám a tradíciám rómskej komunity) je jedinečné, neopakovateľné.Tvorca textu by  mal  písať o vlastnom prežívaní pocitov, zážitkov, pretože práve literárna tvorba je oknom poznania  rómskeho života. Dlhé roky písali o Rómoch iní tvorcovia, a tým sa vytratila rómska iskra v tvorbe literárnych prác o Rómoch. Nedeje sa to len na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Práve preto je potrebné podporovať tvorbu Rómov a to od útleho veku aby sa zo sveta romipen (nehanbenie a za svoj pôvod) nevytratil. Veľké poďakovanie patrí oceneným tvorcom, ako aj ich pedagógom z detských domovov, bez ktorých by tohtoročná súťaž nemala opodstatnenie.

Porota ocenila dve práce:

 

1. Jozefína Mirgová
CDaR Košická Nová Ves

Rómske srdce

Čestné uznanie

 

2. Vanessa Čekanová
CDR Semeteš

Prostredie, v ktorom žijem

Čestné uznanie

 

Členovia poroty:

Mgr. Anina Botošová – autorka kníh, kulturologička

Mgr. art. Jozef Banyák – režisér, scenárista