Doplnenie vyhlásenia súťaže

Napriek tomu, že sme v podmienkach súťaže uviedli údaje
o koncerte Barbory Botošovej, prosíme autorov, aby
nepísali žiadny text na plagát a predložili len vizuál. Text
bude doplnený dodatočne grafikom.
Dôležité je mať predstavu, kde by mohli byť informácie
o podujatí umiestnené, aby bol čitateľné a nerušili
kompozíciu obrázka.

Ďakujeme

Romano kher – Rómsky dom