f

Katalóg Farebný svet – Coloriskeri luma 2018

Katalóg 2018 Prinášame vám nový katalóg Farebný svet – Coloriskeri luma 2018. Čitatelia v ňom nájdu opäť pekné kresby detí z celého Slovenska, jednu literárnu prácu, študijné materiály, históriu súťaže, zoznam ocenených prác a ďalšie informácie.
 
Literárno—výtvarná súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma má za sebou už desať rokov úspešnej existencie. Súťaž spája talentované deti bez rozdielu rasy a sociálneho statusu. Vytvára priestor nielen na obohacovanie sa pri spoznávaní kultúrnych tradícií Rómov, ale aj tém, ktoré spájajú všetky deti.
 
Témou tohtoročnej celoštátnej súťaže boli ľudské práva. Zapojeným školám, organizátorom, spolupracovníkom, učiteľkám a učiteľom, a najmä talentovaným žiačkam a žiakom ďakujeme.