n

Šaj pes dovakeras a Čačipen pal o Roma

[19.03.2018]

Romano kher – Rómsky dom zverejnil na portáli amariluma.romanokher.sk nové heslá. V sekcii Publikácie sa nachádzajú informácie o knižných tituloch Hübschmannová, M.: Šaj pes dovakeras – Můžeme se domluvit (Olomouc, 1993) a Vašečka, M. (ed.): Čačipen pal o Roma – Súhrnná spáva o Rómoch na Slovensku (Bratislava, 2002).

ŠAJ PES DOVAKERAS – MŮŽEME SE DOMLUVIT
Čačipen pal o Roma – Súhrnná spáva o Rómoch na Slovensku