a

Sestra Atanázia, Eva Gašparová

[21.03.2018]

Na portáli rómskej databázy sme zverejnili nové heslá.

V sekcii Encyklopédia si môžete prečítať o Sestre Atanázii – vlastným menom Mária Holubová a o poetke Eve Gašparovej.

SESTRA ATANÁZIA – VLASTNÝM MENOM MÁRIA HOLUBOVÁ
GAŠPAROVÁ, EVA, RODENÁ PLEŠKOVÁ