Farebný svet – Coloriskeri luma

fs_obrazokFarebný svet – Coloriskeri luma  je súťaž občianskeho združenia Romano Kher – Rómsky dom, ktorá v roku 2018 prebieha už desiaty krát. Súťaž spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti a jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie či oboznámením súťažiacich s ľudskými právami a právami národnostných menšín.
 
Súťaže sa zúčastňujú žiaci a žiačky základných škôl, základných špeciálnych škôl a základných umeleckých škôl, komunitných centier a centier voľného času z celého Slovenska.
 
Hlavným organizátorom súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma je občianske združenie Romano kher – Rómsky dom, spoluorganizátormi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Národné osvetové centrum spolu s ďalšími partnermi.
 
Aj keď je na Slovensku nespočetné množstvo výtvarných súťaží, uvedená súťaž je jediná celoštátna, ktorej cieľom je rozvíjať rómsku kultúru a súčasne pomôcť učiteľom pri šírení informácií o rómskej kultúre a zvýšiť sebavedomie rómskych detí cez spoznávanie rómskych autorov.

O súťaži Farebný svet – Coloriskeri luma

 
Farebný svet – Coloriskeri luma je výtvarná a literárna súťaž žiakov a žiačok základných škôl, základných umeleckých škôl, detí z detských domovov a komunitných centier, ktorá spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti. Cieľom súťaže je podporiť výtvarné zručnosti detí a literárnu tvorbu súťažiacich a zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie, oboznámením súťažiacich s ľudskými právami a právami národnostných menšín. Súťaž každoročne vyvrcholí slávnostnou vernisážou výstavy spojenou s odovzdávaním cien a ocenení. Každoročne sa do súťaže sa zapájajú desiatky škôl zo všetkých regiónov Slovenska, potom v celoštátnom stupni súťaže organizátori hodnotia niekoľko stoviek výtvarných a literárnych prác, z ktorých vyhlasujú víťazov. Súťaž je každý ročník tematicky zameraná, napríklad na tradičné rómske remeslá, ľudské a menšinové práva, ilustrovanie rozprávok či príbehov. Prínosom celoslovenskej súťaže je motivácia žiakov a žiačky, aby prostredníctvom svojich výtvarných a literárnych aktivít dokázali tvorivo sformulovať svoje myšlienky a postoje k spolunažívaniu rómskej národnostnej menšiny a väčšinovej spoločnosti.

Katalógy

 
Pozrite si výber zo súťažných prác predošlých ročníkov súťaže: