Farebný svet – Coloriskeri luma 2019

Občianske združenie Romanokher – Rómsky dom zorganizovalo v roku 2019 jedenásty ročník súťaže  Farebný svet – Coloriskeri luma pre žiakov a žiačky základých škôl. V tomto roku bolo hlavnou témou súťaže rozprávanie životných príbehov, ktoré najviac ovplyvnili život detí. Cieľom bolo vytvoriť pre deti priestor na stvárnenie a opis života, ktorý ich obklopuje a bezprostredne sa ich dotýka. Podtémami boli: Ľudia, ktorých mám rád, Oslavy a sviatky, na ktoré rád spomínam, Príbeh, ktorý vám chcem povedať, Svet nie je čierno-biely, Môj rómsky a nerómsky kamarát.

Do súťaže boli odoslané práce žiakov a žiačok zo základných škol, gymnázií, detských domovov a komunitných centier zo všetkých regiónov Slovenska. V roku 2019 zasadali dve poroty. Prvá vyhodnocovala výtvarné práce a druhá literárne práce. Do uzávierky prišlo 466 výtvarných prác z 54 škôl a centier pre deti a rodiny. Najviac výtvarných prác zaslali žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Lozorne – 24. Do literárnej súťaže poslali školy 15 prác, z nich porota ocenila 6.Zapojeným školám a talentovaným žiakom za účasť ďakujeme.

Prinášame Vám výsledky hodnotenia poroty literárno-výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2019:

Výsledky výtvarnej časti súťaže – zoznam

Výsledky literárnej časti súťaže – zoznam

Ocenené žiačky a žiaci- galéria výtvarných diel

Členovia poroty na výtvarné práce:

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.
Predseda poroty
Pedagóg na Pedagogickej fakulte UK a Gymnáziu Juraja Hronca v Bratislave,
odborník na detskú výtvarnú tvorbu.

 

Mgr. Anina Botošová
Kulturologička,
odborníčka na výtvarnú tvorbu.

 

Mgr. Daniela Klimantová
Odborný pracovník pre výtvarnú tvorbu,
Národné osvetové centrum

 

Členky poroty na literárne práce:

Mgr. art. Soňa Uriková
Predsedníčka poroty
PR manažérka,
Literárno- informačné centrum

 

Mgr. Art. Lucia Lasičková
Odborná pracovníčka pre divadlo a literatúru,
Národné osvetové centrum

 

Mgr. Anina Botošová
Kulturologička,
autorka prózy

 

Pozrite si fotogalériu – Vyhlásenie ocenených diel 2019