Galéria

Vyhlásenie ocenených diel Coloriskeri Luma – Farebný svet 2018

Dňa 21. júna 2018 sa v Bratislave stretli ocenení žiaci súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2018, ich učitelia a vychovávatelia z niekoľkých kútov Slovenska. Mladí umelci si od členov a členiek poroty prevzali ocenenia, navzájom sa spoznali a spoločne zažili jedinečnú atmosféru.

Vyhlásenie ocenených diel Coloriskeri Luma – Farebný svet 2017

Dňa 29. júna 2017 sa v Bratislave stretli ocenení žiaci súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017, ich učitelia a vychovávatelia z niekoľkých kútov Slovenska. Mladí umelci si od členov a členiek poroty prevzali ocenenia, navzájom sa spoznali a spoločne zažili jedinečnú atmosféru. V kultúrnom programe vystúpili Žiaci ZŠ Plavecký Štvrtok s programom SUPERAR Slovensko a Žiaci ZŠ s MŠ Bajerov.

 

Diskusia o médiách v Košiciach

Dňa 8.12.2016 sa v Košiciach v Knižnici pre mládež mesta Košice uskutočnila prezentácia novej mediálnej analýzy spojená s diskusiou. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s Newton Media a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI).

 

Diskusia o médiách v KC Dunaj

Dňa 6.12.2016 sa v Bratislave v KC Dunaj uskutočnila prezentácia novej mediálnej analýzy spojená s diskusiou pod názvom “Je zobrazovanie Rómov v médiách vyvážené?”. Podujatie zorganizovalo občianske združenie Romano kher – Rómsky dom v spolupráci s Newton Media a Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť.

Odtlačky srdca – vernisáž

Vernisáž výstavy Odtlačky srdca na paletách rómskych výtvarníkov v Zichyho paláci 30.9.2016.

Dni dokumentárneho filmu

Občianske združenie Romano kher – Rómsky dom zorganizovalo v dňoch 20.-22.9.2016 filmové dni dokumentárneho filmu. Išlo o prezentáciu diel nakrútených na tému Rómovia v ostatných rokoch. Súčasťou podujatí boli diskusie s účinkujúcimi a ľuďmi, ktorí sa  podieľali  na vzniku filmov.

Prezentácia knihy Tajomstvá detského srdca

Dňa 11.06.2015 sa zástupcovia Romano kher – Rómskeho domu zúčastnili v Snina prezentácie knihy Tajomstvá detského srdca. Prináša tvorbu žiakov, ktorí navštevovali nízkoprahové centrum a žiakov Špeciálnej základnej školy Třebíčska v Humennom. Kniha vznikla z iniciatívy rehoľnej sestry Stellamaris Tóthovej, ktorá pracovala s rómskymi deťmi a mládežou 20 rokov. Viedla v Snine nízkoprahové centrum, kde jeho zverenci prežívali voľný čas, tancovali, spievali, hrali divadelné hry. Popritom zároveň kreslili, písali vlastné rozprávky, básne a svoje životopisy.
Mnohé práce následne získali ocenenia v regionálnych a celoslovenských súťažiach, čo boli prvé impulzy k vydaniu zmienenej publikácie. Kniha vyšla v spolupráci s občianskym združením Romano kher Rómsky dom a vydavateľstvom Don Bosco. Jej vydanie finančne podporil Medzinárodný klub žien v Bratislave. Písaná je v slovenskom a sčasti aj v rómskom jazyku.

Farebný svet- Colorismeri luma 2015

Čitateľsko-výtvarnú súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma zorganizovalo Romano kher – Rómsky dom v roku 2015 už po siedmy raz. Témou boli rómske tradičné remeslá. Tie boli vždy pre Rómov zdrojom obživy. Hudobníci a kováči sa dokázali dostať cez svoje remeslo do vyššej spoločenskej vrstvy. Oceňovanie víťazov a slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v rámci 12. ročníka Európskeho rómskeho kováčskeho sympózia v Dunajskej Lužnej, ktoré sa uskutočnilo 20. júna 2015 a hlavným organizátorom bolo občianske združenie Chartikano. Súčasťou podujatia bola výstava sôch rómskeho insitného sochára Milošan Ráca, tvorivé dielne pre deti, či maľovanie na tvár.

Kluby rómskeho  jazyka

Farebný svet

Okrúhly stôl

IMG_0795 okruhly stol unnamed

Kniha:Tajomstvá detského srdca