Sponzori

Ďakujeme všetkým, ktorí finančne podporili  naše aktivity!

Nadácia otvorenej spoločnosti-Open Society Foundation

logo OSF

EEA Grants

eea grants big

Projekt Rómske dokumentačné a informačné centrum bol podporený sumou 87732 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Rómske dokumentačné a informačné centrum je Posilnenie aktívneho občianstva.

 

Medzinárodný klub žien v  Bratislave – International Women’s Club of Bratislava

logo-IWC-FARBA

Úrad vlády Slovenskej republiky

logo-urad vlady

 

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo školstva, vedy, výchovy a športu SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR