Daruj 2 %

Venujte nám 2% dane!

Venujte Vaše 2 % šikovným rómskym deťom v súťaži Farebný svet, aby mohli rozvíjať svoj talent!

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie.

Údaje pre poukázanie percenta dane:

 • Romanokher – Rómsky dom
 • Sídlo: Košická 36, 821 08 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 37927264

Vaše 2% z dane  potrebujeme v o.z. Romano kher – Rómsky dom, aby nám pomohli meniť našu krajinu na miesto, kde sú priateľské vzťahy medzi deťmi a mládežou z radov Rómov i z majoritnej spoločnosti .

Ako darovať?

Fyzické osoby – ZAMESTNANEC:

    1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
    2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
    3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Právnické osoby a Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie: :

   • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou  daňového priznania. V daňovom priznaní  sú uvedené riadky na poukázanie 2(3)% dane, do ktorých uvediete údaje o našom občianskom združení uvedené na začiatku tejto stránky.