f

Vaše 2% deťom, ktoré prvýkrát uvidia Bratislavu

Vážení priatelia a priaznivci organizácie Romano kher – Rómsky dom,
   
ďakujeme za vaše 2%, ktoré ste venovali našej organizácii. Väčšinu peňazí sme dali na náš najdlhšie trvajúci projekt – výtvarno-literárnu súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma (11 rokov). Nakúpili sme víťazom knihy, lopty, farby a ďalšie vecné odmeny. V roku 2018 sme okrem iného deťom zo Základnej školy v Rokycanoch uhradili časť nákladov na dopravu na vianočné trhy v Prešove. V roku 2019 plánujeme víťazom súťaže Farebný svet usporiadať tvorivé diele v Bratislave. Maľovať a tvoriť texty ich budú učiť profesionáli. Peniaze, ktoré nám formou 2% darujete budú na stravu, cestovné a nocľah detí. Mnohé z nich neboli ani vo svojom okresnom meste. Navštíviť Bratislavu, vidieť všetky pozoruhodnosti, či známe tváre z televíznej obrazovky je pre ne obrovský zážitok.
   
Ďakujeme.
Romano kher – Rómsky dom
   
Download:
Potvrdenie o zaplatení dane (doc)
Vyhlásenie o poukázaní 2% (doc)
   
Údaje o prijímateľovi: 
IČO: 37927264
Právna forma: občianske zruženie
Názov: Romano kher – Rómsky dom
Sídlo: Košická 36, 821 08 Bratislava
Vyhlásenie je možné vyplniť aj na https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html a vytlačiť.