Farebný svet – Coloriskeri luma 2017

Do súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017, s témou Sloboda, demokracia a ľudské práva, bolo prihlásených 525 prác, z toho zo základných škôl a špeciálnych základných škol 487 prác a z detských domovov 38 prác. V tomto roku sa uskutočnil deviaty ročník súťaže. Práce, ktoré členov poroty najviac zaujali ocenila cenou poroty a čestným uznaním. Zapojeným školám a talentovaným žiakom za účasť ďakujeme.
 
Dňa 29. júna 2017 sa v Bratislave stretli ocenení žiaci súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017, ich učitelia a vychovávatelia z niekoľkých kútov Slovenska. Mladí umelci si od členov a členiek poroty prevzali ocenenia, navzájom sa spoznali a spoločne zažili jedinečnú atmosféru. V kultúrnom programe vystúpili Žiaci ZŠ Plavecký Štvrtok s programom SUPERAR Slovensko a Žiaci ZŠ s MŠ Bajerov. Podujatie organizovali občianske združenie Romano Kher – Rómsky dom v spolupráci s Národným osvetovým centrom, Strediskom kultúry – Bratislava – Nové Mesto a Rómskym literárnym klubom s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2017. Pozrite si správu z podujatia a fotogalériu.
 
Vybrané diela boli publikované v katalógu Ľudské práva a deti: Farebný svet – Coloriskeri luma 2017.
 
Ponúkame Vám víťazné práce celoštátnej súťaže  Farebný svet – Coloriskeri luma 2017:

Kategória I.A – cena poroty

 

Samko Pecek: Moja rodina
(ZŠ Rozmarínová, Komárno)

 

Benjamín Barnáš: Svet zvierat je úchvatný
(ZŠ s MŠ, Hrabušice)

 

Ľubomír Vojtaššák: Zabávame sa spolu
(ZŠ s MŠ, Novoť)

 

Peter Maté: Právo na výživu a bývanie
(ZŠ s VJM, Šíd)

 

Adrián Mirga: Ochraňujte nás
(ZŠ s MŠ, Lomnička)

 

Branislav Mirga: Chceme sa tešiť a rásť v mieri
(ZŠ s MŠ, Lomnička)

 

Kategória I.A – čestné uznanie

 

Ladislav Rafael: Právo na dôstojné bývanie – Môj vysnívaný domov
(Spojená škola internátna, Levice)

 

Jozef Ondo: Máš právo na voľný čas
(ZŠ s MŠ Palín)

 

Karin Pikorová: Právo na lásku starostlivosť a ochranu – Mama
(ZŠ Rozmarínová, Komárno)

 

Sonička Salgó: Na výlete
(ZŠ Rozmarínová, Komárno)

 

Angelika Kušnieriková: Safari v záhadnej džungli
(ZŠ, ul. V. Javorku, Žilina)

 

René Horváth: Slniečko
(ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Košice)

 

Dominika Gánociová: Právo na kultúru
(ZŠ s MŠ, Borša)

 

Erika Némethová: Sila
(ZŠ s MŠ s VJM, Ipeľský Sokolec)

 

Daniela Pohlodková: Rómska rodinka
(Súkromná ZŠ, Galaktická, Košice)

 

Kategória II.A – cena poroty

 

Daniel Hogya: Právo na slobodu
(ZŠ s MŠ, Borša)

 

Dominika Karsová: Všetci spolu
(ZŠ, Cernina)

 

Kristína Demeterová: Na cigánskej oslave
(OZ Gaštanový koník, Snina)

 

Anna Gáborová: Moji noví rómski rodičia
(ZŠ s MŠ, Bajerov)

 

Erika Horváth: Doja e romanivíla
(ZŠ a gymnázium s VJM, Moldava nad Bodvou)

 

Stanka Holubová: Môj sen baletka
(ZŠ Veľký Šariš)

 

Kategória II.A – čestné uznanie

 

Tifany Lakatošová: Moja veľká rodina
(ZŠ s MŠ, Selice)

 

Naďa Girgová: Amari rodzina
(Spojená škola internátna, Prakovce)

 

Martina Kraľovičová: Čo je príroda
(ZŠ s MŠ, Hrabušice)

 

Zoe Potocká: Ľudskosť
(ZŠ Dolný Pial)

 

Patrik Balog: Biphandľipen
((ZŠ a gymnázium s VJM, Moldava nad Bodvou)

 

Adrián Oláh: Sloboda, voľnosť
(ZŠ, Jesenské)

 

Lukáš Bíly: Moja rodina
(ZŠ Veľký Šariš)

 

Nadežda Pompová: Život na slobode
(ZŠ s MŠ, Jakubany)

 

Kategória II.C – cena poroty

 

Jozef Kašo: Keby som mal koňa
(OZ Gaštanový koník, Snina)

 

Kategória II.C – čestné uznanie

 

Csenge Semjanová: Osloboditeľ otrokov Abraham Lincoln
(Detský domov Lienka, Veľké Kapušany)

 

Ján Bajger: Tanec – keľiben
(OZ Gaštanový koník, Snina)

 

Kristína Perlová: Právo na slobodu
(ZŠ Rozmarínová, Komárno)

 

Mária Balogová: Šikana na internete
(Špeciálna základná škola internátna, Trebišov)

Na stiahnutie

Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2017

Dohovor o právach dieťaťa jazykom mladých

Vybrané články Dohovoru o právach dieťaťa

FS_logo2