Daruj 2 %

Venujte nám 2% dane!

Venujte Vaše 2 % šikovným rómskym deťom v súťaži Farebný svet, aby mohli rozvíjať svoj talent!

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie.

Údaje pre poukázanie percenta dane:

 • Romanokher – Rómsky dom
 • Sídlo: Košická 36, 821 08 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 37927264

Vaše 2% z dane  potrebujeme v o.z. Romano kher – Rómsky dom, aby nám pomohli meniť našu krajinu na miesto, kde sú priateľské vzťahy medzi deťmi a mládežou z radov Rómov i z majoritnej spoločnosti .

Ako darovať?

Fyzické osoby – ZAMESTNANEC:

   • Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
   • Ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
   • Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
   • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Toto vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane doručte do 30.4.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie: :

   • Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
   • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (FO typ A, FO typ B) sú uvedené riadky na poukázanie 2(3)% dane, do ktorých uvediete údaje o našom občianskom združení uvedené na začiatku tejto stránky.
   • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnické osoby:

  • Ak do 31.3.2022 (resp. do termínu podania daňového priznania) darujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať 2% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €).
  • Ak do dátumu podania daňového priznania nedarujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať iba 1% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené riadky na poukázanie 1(2)% dane, do ktorých uvediete údaje o našom občianskom združení uvedené na začiatku tejto stránky.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2022 na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.