Daruj 2 %

Venujte nám 2% dane!

Venujte Vaše 2 % šikovným rómskym deťom v súťaži Farebný svet, aby mohli rozvíjať svoj talent!

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. O daniach z príjmov môžete ako platiteľ dane z príjmu rozhodnúť, kam pôjdu Vaše dve percentá z Vami zaplatených daní. Záleží len na Vás, či pôjdu do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte občianske združenie.

Údaje pre poukázanie percenta dane:

 • Romanokher – Rómsky dom
 • Sídlo: Košická 36, 821 08 Bratislava
 • Právna forma: občianske združenie
 • IČO: 37927264

Vaše 2% z dane  potrebujeme v o.z. Romano kher – Rómsky dom, aby nám pomohli meniť našu krajinu na miesto, kde sú priateľské vzťahy medzi deťmi a mládežou z radov Rómov i z majoritnej spoločnosti .

“Každé dieťa (rómske aj nerómske) musí mať človeka, ktorý ho miluje, pocit istoty, zázemie rodiny a priateľov, možnosť získavať zdravé sebavedomie, pozitívny vzor, príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a talent v umení…”

V tomto pomáha projekt Farebný svet- Coloriskeri Luma.

“Mosty medzi ľuďmi sa stavajú ľudskými skutkami.” (rómske príslovie)

Túto víziu v o. z. Romano kher – Rómsky dom napĺňame s celým srdcom, energiou a odhodlaním od roku 2007.

Príbeh o deťoch vo Farebnom svete na 2 percentá

Melisa a Erika sú zo základnej školy v obci Šíd pri Lučenci a sú veľmi talentované v kreslení. Ich školy navštevujú len rómske deti, ktorých rodičia si v chudobnom regióne ťažko hľadajú prácu. Svoje deti milujú, ale z príjmu, ktorý majú im nemôžu dať veľa.

Talentovaným deťom v Šíde sa venuje ich vychovávateľka Valika, ktorá vedie výtvarný krúžok. V roku 2014 prišli Erika a Melisa na tvorivé dielne do Tatranskej galérie v Poprade, ktoré zorganizoval Romano kher – Rómsky dom v rámci celoštátnej výtvarnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Ani jedna predtým nebola nikdy mimo svojej obce. Vďaka súťaži spoznali nové miesta, nových ľudí, nové zážitky. Uskutočniť súťaž bola možné aj  vďaka 2 % z Vašich daní. Súťaž plánujeme uskutočniť aj tento rok, a tak pomôžete Erike a Melise ukázať celému Slovensku, aký majú talent, zvýšiť ich sebavedomie a spoznať rovesníkov z iných miest.

Ako darovať?

Fyzické osoby – ZAMESTNANEC:

Fyzické osoby, ktoré si samo podávajú daňové priznanie: :

   • Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
   • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (FO typ A, FO typ B) sú uvedené riadky na poukázanie 2(3)% dane, do ktorých uvediete údaje o našom občianskom združení uvedené na začiatku tejto stránky.
   • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Právnické osoby:

  • Ak do 31.3.2021 (resp. do termínu podania daňového priznania) darujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať 2% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €).
  • Ak do dátumu podania daňového priznania nedarujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať iba 1% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené riadky na poukázanie 1(2)% dane, do ktorých uvediete údaje o našom občianskom združení uvedené na začiatku tejto stránky.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2021 na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.