Rómska encyklopédia

Romano kher – Rómsky dom spravuje a dopĺňa rómsku online databázu od roku 2011. Ide o prvú rómsku internetovú encyklopédiu, ktorá vypovedá o šírke a bohatstve kultúry a tradícií rómskej národnostnej menšiny. Informácie v databáze dávajú jej príslušníkom dôkaz o plnohodnotnosti vlastnej kultúry a histórie aj voči majorite, vypovedá o existencii národnostnej menšiny, ktorá sa prelína s kultúrou a kultúrno-historickými hodnotami obyvateľov Slovenska a sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Databáza vznikla v spolupráci s odborníkmi, organizáciami, či samosprávami na Slovensku.

Nová verzia encyklopédie je na http://amariluma.romanokher.sk.

Redakčná rada:
Zuzana Kumanová, PhD.
etnologička, o. z. In Minorita
PhDr. Arne B. Mann, Csc.
etnológ, romista
doc. Jurina Rusnáková, PhD.
riaditeľka Ústavu romologických štúdií
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre