Farebný svet – Coloriskeri luma 2015

Tradičné rómske remeslá boli témou tohtoročnej celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. V roku 2015 sa uskutočnil už siedmy ročník súťaže. Organizátori hodnotili viac než 300 výtvarných a literárnych prác žiakov z 54 škôl. Ponúkame vám nový katalóg Farebný svet – Coloriskeri luma 2015. Čitatelia v ňom nájdu opäť pekné kresby detí z celého Slovenska a úryvky z rómskych rozprávok alebo literatúry z rómskeho prostredia. Zapojeným školám a talentovaným žiakom za účasť ďakujeme.

Download (PDF, Unknown)

Víťazi a víťazné práce

Pozrite si víťazné práce súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015.
Prečítajte si o podujatí- vyhlásení víťazov súťaže v Dunajskej Lužnej.

Cieľ a priebeh súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015

Romano kher – Rómsky dom vyhlasuje  štatút  výtvarno -literárnej  celoštátnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2015. Hlavnou témou oboch kategórií  tohtoročnej súťaže sú tradičné rómske remeslá.

kováči pri práci vo vyhni male Rómski hudobníci alebo rómski kováči patrili k členom rómskej komunity, ktorých majorita vždy vyhľadávala a potrebovala ich služby. Vďaka tomu sa mohli šikovní hudobníci a majstri kováčskeho remesla spoločensky začleňovať.

rómsky košikár male

Cieľom súťaže je oboznámiť žiakov a žiačky, chlapcov a dievčatá s rómskymi tradičnými remeslami, akými sú kováčske, hudobnícke, košikárske, korytárske a motivovať rómskych i nerómskych žiakov a žiačky k oboznamovaniu sa s tradičnými rómskymi, ako aj inšpirovať ich k výtvarnému stvárneniu na tému tradičné rómske remeslá, tým ich podnietiť k vytvoreniu vlastnej literárnej tvorby o histórii alebo súčasnosti tradičných rómskych remesiel.

Na toto podujatie hľadáme ešte stále DOBROVOĽNÍKOV!

Ukážka z minuloročnej súťaže, takto vyzerala predná strana katalógu:

Farebny svet katalogSúťaž je určená pre deti do 15 rokov – žiakov a žiačky základných škôl, základných špeciálnych škôl, základných umeleckých škôl, chlapcov a dievčat z detských domovov, centier voľného času a komunitných centier v SR. Do súťaže sa prihlasujú súťažiaci prostredníctvom učiteľov/vychovávateľov/vedúcich a s výtvarnými prácami vo formáte A3, ľubovoľná technika, 1 – 3 práce od jedného autora/autorky, a to ilustráciami na tému tradičné rómske remeslá, alebo vlastnej
literárnej tvorby na tému tradičné rómske remeslá v rozsahu najviac 2 normostrany (3600 znakov vrátane medzier), 1-3 práce od jedného autora/autorky.

 

Železná dedina

Neďaleko Bratislavy bola dedina, v ktorej žili Rómovia už pred tristo rokmi, medzi ktorými bolo veľa kováčov. Boli medzi nimi jednoduchí kováči, ale aj takí, ktorí vedeli podkuť koňa alebo dokonca ukuť umeleckú železnú bránu. Kováči z obce ukuli ohradu okolo Kačacej fontány v Bratislave, bránu pred Grassalkovičovým palácom, zábradlie na Michalskom moste a mnoho ďalších vecí v Bratislave i v iných mestách. Britská kráľovná Alžbeta II. dostala pri návšteve Slovenska v roku 2008 od kováčov vykovanú detskú ruku so srdcom na dlani.   Boli to bohatí a múdri kováči, ktorí svojich synov a svoje dcéry poslali do škôl a dnes sú namiesto voľakedajších chatrčí v rómskej časti krásne domy.

Dedina sa volá Dunajská Lužná a volajú ju aj železná dedina. Občianske združenie Chartikano už dvanásť rokov organizuje Európske rómske kováčske sympózium, ktorým vzdáva úctu svojim kováčskym predkom a zároveň dokazuje, že ide o živú tradíciu. V roku 2015 sa spojili občianske združenie Chartikano s občianskym združením Romano kher – Rómsky dom. Čitateľsko-výtvarná súťaž Farebný svet – Coloriskeri luma, ktorá beží už siedmy rok bola vyhlásená na tému tradičné rómske remeslá a oceňovanie víťazov sa uskutoční na Európskom rómskom kováčskom sympóziu.

Anicka - Vaneska - Viky - Patrik1. Žiaci zo ZŠ Nevädzova v Bratislave sa zapoja do tohtoročnej súťaže Farebný svet.
Tradičným rómskym remeslám sa venovali v letnom tábore. Súťaž je určená pre všetky deti, rómske i nerómske deti. Môžu sa do nej zapojiť žiačky a žiaci základných škôl, deti z komunitných centier a centier voľného času.
kon na tabuli2. Patrik Tanko dokáže nakresliť koňa na tabuľu za niekoľko minút.
Súťaž sa koná už siedmy rok a doteraz sa v nej zúčastnilo približne 300 detí z 55 škôl na Slovensku.

V rokoch 2012 – 2014 bola témou súťaže rómska rozprávka od rómskych autorov alebo autorov, ktorí písali z rómskeho prostredia. Najmä pedagógovia oceňovali súťaž, ktorá učí všetkých spoznávať rómsku kultúru a dejiny a pomáha učiteľom pri multikultúrnej výchove a objavuje nové talentované deti.

Ocenenie najlepších bude 20. júna 2015 v Dunajskej Lužnej na Európskom rómskom kováčskom sympóziu.

Zapojte sa aj Vy do súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma. Uzávierka je 29. mája 2015. Práce detí posielajte na adresu:

  • Lucia Mináčová
  • Národné osvetové centrum
  • Nám. SNP 12
  • 812 34 Bratislava

ŠTATÚT SÚŤAŽE si pozrite dôkladne dole poskytne detailnejšie informácie.

Download (PDF, Unknown)

Pozývame Vás na výstavu Farebný svet v Dunajskej Lužnej 20.júna 2015

pozvankaFarebnysvet2015_web1 pozvankaFarebnysvet2015_web2