Farebný svet – Coloriskeri luma 2020

Farebný svet – Coloriskeri luma 2020 sa celkom odlišoval od iných predchádzajúcich ročníkov. Záštitu nad súťažou prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Garantom súťaže bola Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave.

Celé podujatie však ovplyvnila pandémia  Corona vírusu, ktorá komplikovala život celému svetu.  Žiaci nechodili od marca do školy a preto sme museli posunúť uzávierku z júna 2020 na november 2020. Pre obmedzujúce opatrenia sme nemohli usporiadať ani slávnostné vyhodnotenie v Bratislave. Zložitosti sprevádzali aj zasadnutie poroty výtvarnej časti. O to viac nás potešili všetky príspevky, ktoré do súťaže prišli z celého Slovenska.

Hlavná  téma súťaže – Môj príbeh

Podtémy:

  • Ľudia, ktorých mám rád
  • Oslavy a sviatky, na ktoré rád spomínam
  • Príbeh, ktorý vám chcem povedať
  • Svet nie je čierno-biely
  • Môj rómsky a nerómsky kamarát

Zloženie poroty na literárne práce:

Anina Botošová, autorka beletristických kníh
Mária Kovalčíková, redaktorka
Jozef Banyák, scenárista a režisér
Porota rozhodla tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Vďaka Galérii Andreja Smoláka, ktorá poskytla nášmu občianskemu združeniu priestory na zasadnutie poroty, sa 19. 11. 2020 mohlo uskutočniť vyhodnotenie obrázkov doručených do súťaže.
Porota vyberala zo 417 obrázkov zaslaných z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 68 základných škôl, základných umeleckých škôl a 14 centier pre deti a rodinu.  Predsedníčka poroty Miroslava Rudášová svoje pocity opísala takto:

„Výber súťažných prác bol veľmi náročný, pretože sme mali pred sebou veľké množstvo neskutočne krásnych a úprimných detských výtvarných diel. Každá jedna práca bola originálna a odhalila nám čisté detské vnímanie okolitého sveta. Myslím si, že sme si všetci odtiaľ odniesli pocit radosti z tvorby a tiež veľkú dávku inšpirácie, energie a chuti pre vlastnú tvorbu.“

Zloženie poroty na výtvarné práce:

Mgr. art. Miroslava Rudášová, predsedníčka poroty, výtvarníčka, pedagogička na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
Mgr.art. Dávid Marcin, výtvarník, pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
Mgr. Andrej Smolák, riaditeľ galérie
Mgr. Mária Kovalčíková, výtvarníčka a kurátorka

Obrázky, ktoré porota ocenila s menami autorov a autoriek nájdete v galérii.

Výsledky výtvarnej časti súťaže

Galéria ocenených diel: Farebný svet – Coloriskeri luma 2020

Kategória II.A

1. miesto: Adrianna Gabrišová
Základná škola Podsadek 140, Stará Ľubovňa, 06401

Príbeh o Ružovom očku

Volám sa Adriana Gabrišová. Mám 16 rokov, navštevujem ZŠ v Podsadku, Stará Ľubovňa.  Navštevujem aj ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni – literárno-dramaticky odbor. V písaní ma podporuje učiteľka zo ZUŠ Jana Pierová, ktorá bola tri roky aj mojou triednou učiteľkou na ZŠ v Podsadku.  Vo voľnom čase sa venujem divadlu, som členkou divadelného súboru ArtRoma pod vedením učiteľky Jany Pierovej. Verím, že fantázia človeku otvára dvere jeho snov, a pomáha prekonať strach z nepoznaného.

1. miesto: Ráchel Evinová
Súkromná základná umelecká škola, Dlhý rad 30, Bardejov

Svet nie je čierno-biely

To, že som vyhrala ma prekvapilo, pretože si nemyslím, že mám nejaké veľké zručnosti v písaní. Ak mám byť úprimná, vždy, ak mám niečo napísať,  sa snažím napísať svoje názory, pocity a myšlienky. Teraz, keď som staršia, ľutujem, že som prestala s kreslením, pretože to bolo výborné odreagovanie, ktoré som teraz vymenila za herectvo. Od malička ma bavilo spievať, čítať knihy, tancovať, hrať a všeobecne sa predvádzať pred ľuďmi, tak sa v tom snažím rásť aj dnes.

2. miesto: Barbora Čurejová
Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa, 06401

Šťastný život pod hradom

Volám sa Barbora Čurejová. Mám 15 rokov, som žiačkou deviateho ročníka ZŠ Za vodou Stará Ľubovňa. Navštevujem ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni,   literárno-dramatický odbor a druhý rok sa venujem hre na klavíri.  Mojimi koníčkami je divadlo, hudba, tanec a prednes. Som aj členkou divadelného súboru ArtRoma pod vedením p. učiteľky a mojej mentorky Jany Pierovej. Do všetkého do čoho sa pustím vkladám samu seba. V mojom živote sa snažím riadiť múdrymi slovami „ Robiť malé veci, veľkým srdcom“.

2. miesto: Sofia Ivanová
Základná škola, J. Švermu 6, 071 01 Michalovce

Rómka

Volám sa Sofia Ivanová. Som žiačkou 6. ročníka ZŠ, J. Švermu 6 v Michalovciach. Veľmi rada čítam a píšem. Začala som s tvorbou poézie, v ktorej som dosiahla rad úspechov v okresných i celoslovenských súťažiach. V ostatnom období  sa pokúšam i o prózu.

3. miesto: Barbora Porčogošová
Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa , 06401

Čarodejnica Corona

Volám sa Barbora Porčogošová. Mám 14 rokov. Medzi moje koníčky patrí hranie divadla, recitovanie, písanie príbehov a básni. Som aj členkou divadelného súboru ArtRoma pod vedením p. učiteľky a mojej mentorky Jany Pierovej.  Mojím veľkým snom je študovať na konzervatóriu odbor  herectvo. Mojím veľkým vzorom je práve moja mentorka, rada by som raz dosiahla v živote toľko čo ona. Verím, že sa mi to podarí. Uvedomujem si samozrejme, že bez môjho zapríčinenia sa to samo nestane.

3. miesto: Hana Podstupková
CZŠ Narnia, Beňadická 38, 85106 Bratislava

Bez rozdielu

Veľmi rada čítam a píšem. Zaujímajú ma príbehy a zážitky iných – Aj tie, ktoré si len želajú zažiť. Mám rada divadlo. Baví ma tvoriť veci vlastnými rukami.
Pani učiteľka o nej napísala: Je to veľmi starostlivé dievča, ktoré každého vypočuje, pomôže a podporí.

Čestné uznanie: Agnesa Čurejová
Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa, 06401

Šťastné chvíle s mojou starkou

Volám sa Agnesa Čurejová. Mám 14 rokov. Chodím do deviateho ročníka ZŠ v Starej Ľubovni. Navštevujem  ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni, literárno-dramatický odbor. Medzi moje koníčky patrí divadlo, recitovanie a tanec.  Som členkou divadelného súboru ArtRoma pod vedením p. učiteľky a mojej mentorky Jany Pierovej. Rada by som raz študovala na konzervatóriu herectvo.  Je skvelé, keď má človek niekoho, kto mu občas ukáže správny smer cesty. Ja to šťastie mám, ale vybrať si cestu a zostať na nej čo najdlhšie je na mne samej.

Čestné uznanie: Karin Műllerová
SZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov

Svet nie je čierno-biely

Stále som v štádiu sebapoznávania. Umeniu sa venujem od 4 rokov. Chodím na tanečnú, gitaru a literárno-dramatický odbor. Byť nejako prepojená s hudbou ma drží pri živote a upokojuje  ma to, lebo aspoň túto vec mám do budúcna v živote jasnú, viem, že sa tomu chcem venovať. Rada uvažujem o živote, zamýšľam sa nad hodnotami.