Farebný svet – Coloriskeri luma 2021

Porota súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2021 posudzovala viac ako 300 prác z 32 základných, špeciálnych a umeleckých škôl z celého Slovenska.

Sme radi, že sa opäť podarilo zapojiť do súťaže deti z rôznych lokalít, ukázať ich pohľady na život a demonštrovať, že v každej komunite sú nadaní žiaci, citliví, prinášajúci umenie a krásu.

Je nám ľúto, že pre protipandemické opatrenia nemôžeme pozvať žiakov
a učiteľov na výstavu ich obrazov. O to viac ďakujeme školám a centrám pre deti a rodiny za zaslanie súťažných prác.

Predsedníčka poroty Mgr. art. Miroslava Rudášová svoje pocity z hodnotenia obrázkov opísala nasledovne:

„Tento ročník súťaže nám opäť priniesol množstvo nádherných výtvarných prác. Bolo ťažké medzi nimi vyberať, pretože všetky detské práce boli plné kreativity a nápadov. Veľmi nás zaujali výtvarné techniky, ktoré deti pri tvorbe využili. Popri kresbe a maľbe, nechýbali aj tradičné grafické techniky ako linoryt a monotypia. Takisto sa nám páčilo spracovanie danej témy, pričom nám deti prostredníctvom prác poskytli ich vlastný pohľad na vec. Bolo to veľmi príjemné a inšpiratívne stretnutie s detskou imagináciou.“

Podobné postrehy mala aj členka poroty Mgr. Mária Kovalčíková, ktorá o výtvarných prácach povedala:

„Ak by sme chceli porovnávať detské obrázky medzi sebou, len ťažko by sme určili, ktorý je krajší a pôsobivejší. Všetky mali špecifický rukopis
a náladu. Deti vidia svet ako pestrú paletu farieb, svetiel, tvarov a možností rôznych kombinácií materiálov, farieb, či štruktúr. Vystrihovali, zjednodušovali detaily, nalepovali a farbili ich, alebo ich odtláčali na iné materiály a dokončovali ich podľa svojich predstáv. Prevládali živé, svieže farby, ktoré si dieťa vyberalo podľa svojho záujmu. Výsledok obrázku takto podáva častokrát informácie aj o charaktere toho dieťaťa, ktoré ho nakreslilo.“

Zloženie poroty pri hodnotení výtvarných prác:

Mgr. art. Miroslava Rudášová, predsedníčka poroty, výtvarníčka, pedagogička na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
Mgr.art. Dávid Marcin, výtvarník, pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
Mgr. Mária Kovalčíková, výtvarníčka a kurátorka

Výsledky výtvarnej časti súťaže

Pozrite si Galériu obrázkov.

Prečítajte si ocenené práce tu.

Literárna súťaž

Hlavná téma literárnej súťaže:
Prostredie, v ktorom žijem
-Krásy prírody v mojom okolí
-Mesto, kde bývam
-Chránime naše životné prostredie
-Historické pamiatky blízko môjho bydliska

Súžané práce hodnotila porota v zložení:
Mgr. Mária Kovalčíková, redaktorka
Jozef Banyák, scenárista, režisér
Adrienn Gallová, študentka London College University

Súžažné práce očami členky poroty
Literárne práce detí vychádzali z  konkrétnej témy Prostredie, v ktorom žijem. Deti sú ešte v mladom školskom veku, kedy spoznávajú svet a život vo svojom okolí. Predovšetkým si vážia svoju rodinu a hľadajú si nových priateľov, s ktorými zdieľajú všetky svoje radosti a starosti. Vo svojom literárnom popise prejavili a vyjadrili mnohé krásne vyznania k vlastnej rodine, k prírode, histórii mesta a k svojim kamarátom. V ich literárnych prácach tiež prevládol vzťah k prírode, k rodine a k prostrediu, kde žijú. Popísali svoju túžbu po novom poznaní a viacerí z nich uplatnili pri písaní príbehov aj vlastnú fantáziu a myslenie. Vo svojich literárnych textoch rozprávali aj o svojich vlastných plánoch, ktoré chcú v budúcnosti
uskutočniť. Aj napriek tomu, že niektorí snívajú o zmene životného prostredia, svoj domov a rodinu si nosia hlboko vo svojom srdci ako niečo nemenné a trvalé. Vo všeobecnosti boli všetky literárne práce veľmi pozitívne naladené a vyjadrili spokojnosť s vlastným poslaním a životom v objatí krásnych prírodných scenérií, aj v mestskom prostredí s hlbokými
rodinnými tradíciami a väzbami.

Mgr. Mária Kovalčíková

Výsledky literárnej časti súťaže

Prečítajte si Ocenené práce