Ocenené literárne diela

Výsledky literárnej súťaže

1. miesto: Barbora Čurejová
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa

Osada pod hradbami Ľubovnianskeho hradu

2. miesto: Adela Porčogošová
ZŠ Podsadek, Stará Ľubovňa

Je to aj v mojich rukách

2. miesto : Hana Podstupková
CZŠ Narnia Beňadická, Bratislava

Svet v nás

3. miesto: Damián Gunár
ZŠ Blatné Remety

Krásy prírody v mojom okolí

Písal som o prírode, lebo ju mám a rád do nej chodím s mojimi rodičmi. Teším sa z výhry.

3. miesto: Karin Mullerová
SZUŠ, Dlhý rad 30, Bardejov

Kam chodím najradšej

3. miesto: Jakub Šamudovský
CZŠ Narnia Beňadická, Bratislava

Krásy prírody v mojom okolí