ONLINE DAROVANIE

1. INDIVIDUÁLNE DARCOVSTVO

CHCEM POMÔCŤ PATRIKOVI

Zvoncek2 Vladimir Kroka2

V tomto období pomáhame konkrétnej osobe.Prečítajte si jeho príbeh, darovať môžete do 12. septembra.

Patrik Tankó je talentovaný tanečník a výtvarník. Jeho túžbou je zdokonaľovať sa v tanci i kreslení. Pomery v rodine mu nedovoľujú navštevovať základnú umeleckú školu. Mama je vážne chorá a aj školné je pre rodinný rozpočet položkou, ktorú si nemôžu dovoliť.

Patrik Tankó má 15 rokov a je nevšedne talentovaný.  Svoju základnú školu viackrát reprezentoval ako tanečník i ako výtvarník. Tancoval dokonca aj pred poslancami Národnej rady SR.

Kresliť začal, keď mal štyri roky, talent zdedil po otcovi. Tento rok v júni získal prvú cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži Farebný svet. Tancu aj kresleniu by sa chcel venovať a čo najviac sa zdokonaľovať. Umelecká škola je pre Patrika drahou záležitosťou a bez pomoci si nemôže dovoliť navštevovať ju. Jeho mama dostala pred rokom mozgovú mŕtvicu a všetci v rodine sú radi, že mama prežila. Pracuje len otec. Patrik je zo siedmich detí. V septembri nastupuje na odborné učilište v odbore maliar, ale popri škole by chcel navštevovať základnú umeleckú školu. Školné na jeden polrok je 63,- EUR.

LINK NA DAROVANIE

http://kamosizwebu.sk/vkvyzvy/2617

2. DARCOVSTVO PRE ORGANIZÁCIU ROMANOKHER O.Z.

CHCEM pomôcť

Prečítajte si prečo je dobré pomáhať a kam váš príspevok pôjde:

http://romanokher.sk/blog/2015/06/30/preco-darovat-online/

Podporujem o.z. Romano Kher , lebo chcem pomôcť:

-vzdelávaniu rómskych detí v projekte Farebný svet pomocou súťaži, kde sa dozvedia o svojej kultúre oveľa viac

– bezkonfliktnému spolunažívaniu Rómov a majporitnej spoločnosti pomocou projektu Mek Jekhvar

– systematickému zbieraniu dát v prvej Rómskej Online Databanke, ktorý prináša informácie o mimovládnych neziskových organizáciách a inštitúciách venujúcich sa Rómom, zhrnmažďuje poznatky o podujatiach, ktoré organizujú Rómovia i majorita pre všetkých, obsahuje údaje o vzdelávaní, kultúre, histórii Rómov, rómskych osobnostiach a ďalších zaujímavostiach a disponuje informáciami o publikáciách, diplomových prácach, výskumných prácach zameraných na Rómov.

– zbieraniu a spracovaniu rozprávok na stránke Paramisa

– iniciatíve spojiť svety pomocou encyklopédie Amari Luma,  poslaním– 1. rómskej multimediálnej encyklopédie je priblížiť svet Rómov prostredníctvom vysvetlenia pojmov, predstavenia aktivít, inštitúcií, organizácií, osobností, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou rómskeho kultúrneho dedičstva a súčasného kultúrneho, spoločenského i politického života nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

 

Vďaka projektu www.darujme.sk a pomoci Centrum pre filantropiu sa zriadili darovacie stranky v slovenčine a v angličtine:

SK: https://romanokher.darujme.sk/839/

ENG: https://romanokher.darujme.sk/841/

Ak chcete podporiť činnosť občianskeho združenia Romanokher, môžete tak urobiť poukázaním finančných prostriedkov:

– na prevádzkový účet:2928899761/1100 (Tatrabanka)

Predčíslo-číslo účtu/kód banky:000000 – 2928899761/1100

IBAN:SK0711000000002928899761

BIC – SWIFT kód:TATRSKBX

Názov účtu:Romano kher – Rómsky dom o.z