Farebný svet – Coloriskeri luma 2023

V 15. ročníku súťaže boli žiaci a žiačky inšpirovaní osobnosťami, ktoré boli súčasťou relácií odvysielaných v Rómskom magazíne, alebo v Programe národnostno – etnického vysielania Rádia Patria (RTVS) v termíne od 13.3. do 12.6.2023.

 

Do uzávierky prišlo  85 prác zo 16 škôl a centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Bolo to  menej ako po iné roky, avšak dynamika, orginálnosť, nadšenie, ktoré z mnohých prác priam sršia,  boli očividné.

 

Zásluhou súťaže boli v školách na výtvarných hodinách hlavnými témami pozitívne veci o Rómoch a rómskym deťom stúplo sebavedomie.  Nerómske deti sa zase oboznámili s informáciami o Rómoch, ktoré za bežných okolností nepočujú.

 

Vznikla tak úžasná galéria  portrétov spevákov, hudobníkov, hercov, spisovateľov či iných osobností z rómskeho kultúrneho života. V uvedenej téme chceme pokračovať aj na budúci rok.

 

Výtvarná súťaž

Výsledky výtvarnej súťaže tu

Členovia poroty:

  • art. Miroslava Rudášová – výtvarníčka, pedagogička na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave, predsedníčka poroty
  • art. Dávid Marcin – výtvarník, pedagóg na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave
  • Mária Kovalčíková – výtvarníčka, kurátorka

Literárna súťaž

Členovia poroty:

  • Mgr. Anina Botošová – autorka kníh, kulturologička
  • Mgr. art. Jozef Banyák – režisér, scenárista
  • PhDr. Arne Mann, CSc. – etnograf

Do literárnej súťaže prišli tento raz práce z jedného Centra pre deti a  rodiny a  z jednej základnej školy. Napriek tomu, že si porota  váži prácu pedagógov, využila svoje právo a rozhodla sa neoceniť  žiadnu zo zaslaných  prác.