Mediálny obraz Rómov

maRomano kher – Rómsky dom realizoval mediálne analýzy príspevkov zobrazujúcich Rómov zverejnených v celoslovenských a regionálnych médiách na základe prepracovanej metodológie a v kooperácii so spolupracujúcimi expertnými pracoviskami. Články v printových či internetových médiách a príspevky v elektronických médiách sa hodnotia z hľadiska tematickej štruktúry medializácie, vekovej štruktúry medializovaných Rómov, bydliska a spôsobu života, a tiež priestoru na vyjadrenie Rómov. Sledovala sa aj medializácia stereotypov, používanie negatívnych charakteristík a zovšeobecňovaní. Systematický monitoring médií a analýza príspevkov o Rómoch má za cieľ pozitívne ovplyvniť verejnú mienku a spôsob, akým novinári a redakcie pristupujú k občanom tejto krajiny. V minulosti sa projekt realizoval pod názvom Mek jekhvar – Napíš to ešte raz a poskytoval spätnú väzbu médiám, ktoré často necitlivo a stereotypne pristupujú k rómskej národnostnej menšine. Cieľom projektu je aj vzdelávanie čitateľov k čítaniu s porozumením a odhaľovaním stereotypov a predsudkov v príspevkoch o Rómoch a prešľapov voči Etickému kódexu novinárov.