Štatút súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma 2023

Prihláška a štatút súťaže

Farebný svet – Coloriskeri luma – nová výzva Romano kher – Rómsky dom vyhlasuje ďalší ročník celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma.

 

Tento rok sú témou námety, resp. osobnosti, ktoré deti najviac zaujali v Rómskom magazíne alebo v Programe národnostno-etnického vysielania Rádia Patria (RTVS) v termíne od 13.3. do 12.6. 2023.

 

Dôležité termíny súťaže:Vyhlásenie súťaže: 13. marec 2023

Uzávierka základného kola: 12. jún 2023

Uzávierka v Škole umeleckého priemyslu: 19. jún 2023

Zasadnutie odbornej poroty: 23. jún 2023

Vyhlásenie výsledkov súťaže: 26. jún 2023

 

Prihlášku do súťaže nájdete tu.

Štatút súťaže nájdete tu.