Otvorenie výstavy Farebný svet – Coloriskeri luma 2023

Otvorenie výstavy Farebný svet – Coloriskeri luma 2023 v ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave 26. júna 2023.