Rómovia môžu povedať – nechceme utečencov

Rómovia môžu povedať – nechceme utečencov

i nov 2nd No Comments by

Vzorový príklad stereotypného prístupu k Rómom je možné nájsť v článku v časopise Plus 7 dni z 15. októbra 2015 pod názvom Nech idú domov! s podtitulkom Rómovia utečencov na Slovensku nechcú.
Autor kládol otázky obyvateľom osady na Strelníkoch neďaleko Letanoviec na citlivú tému utečencov. Vieme, aká je nálada v spoločnosti a vieme ako negatívne sa väčšina ľudí stavia k téme utečenci, tak prečo nepoužiť nato Rómov, nech vyslovia oni tento názor? Z mnohých názorov respondentov je jasné, že sa o uvedenú tému nezaujímajú a že ich vedomosti o utečencoch sú povrchné. Väčšina z opýtaných Rómov sa so živým Arabom nerozprávala, napriek tomu, že niektorí žili v Anglicku. Autorovi takáto povrchnosť neprekáža.
V rozpore s etikou novinára používa v titulku etnicitu. Predstavte si, že by v podobnom článku bolo uvedené, Slováci utečencov nechcú, alebo Nemci utečencov nechcú… Rómovia to však znesú a cez názory tých najchudobnejších a najmenej vzdelaných sa môžu vysloviť názory, ktoré si, väčšina ľudí na Slovensku myslí. Arabi kradnú deti, sú konfliktní, nemožno sa cítiť pri nich bezpečne…
Paradoxné je, že autor v príspevku chváli Rómov, ktorí sa presťahovali z Letanovského mlyna do nových bytov na Strelníkoch za ich pozitívny prístup k obydliam a pochopil aj skutočnosť, že týmto ľuďom najviac chýba riadna práca. Citlivosť novinára píšuceho o zraniteľnej národnostnej menšine mu však jednoznačne chýba.

Agnes Horváthová