Aktuality Romano kher

AMARI LUMA - RÓMSKA ENCYKLOPÉDIA

Nová verzia internetovej rómskej encyklopédie je dostupná na stránke Amari luma.Encyklopédia vypovedá o šírke a bohatstve kultúry, tradícií, vedy a občianskej participácii rómskej národnostnej menšiny. Databáza vzniká v spolupráci s odborníkmi, organizáciami a samosprávami. Databázu pravidelne aktualizujeme a dopĺňame nové heslá. Viac...

NOVÉ! PARAMISA - RÓMSKE ROZPRÁVKY

Stránka je venovaná rómskym rozprávkam. Obsahuje zoznam kníh s rozprávkovou tematikou napísaných v rómskom jazyku alebo inšpirovaných rómskymi rozprávkovými príbehmi. Nájdete na nej aj ďalšie zaujímavé informácie a odkazy, ako aj bohaté ilustrácie, ktorých autormi sú rómske deti. Stránka je teraz dostupná na adrese Rómske rozprávky.

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

O ORGANIZÁCII

Rómsky dom - Romano Kher je občianske združenie zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Svojou činnosťou sa usiluje o dosiahnutie bezkonfliktného spolunažívania Rómov a majoritnej spoločnosti. Organizuje literárno-výtvarné súťaže, podporuje rómsky jazyk, vytvorilo a rozširuje rómsku multimediálnu encyklopédiu a monitoruje postoj médií k národnostným menšinám. Viac...


SÚČASNÉ AKTIVITY

1. FAREBNÝ SVET- Coloriskeri luma je literárno-výtvarná súťaž, ktorá prebieha už dvanásty rok. Súťaž spája rómske deti a deti z väčšinovej spoločnosti a jej cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi majoritou a rómskou národnostnou menšinou spoznávaním a propagovaním rómskej kultúry a rómskej histórie či oboznámením súťažiacich s ľudskými právami a právami národnostných menšín. Viac...

2. RÓMSKA ENCYKLOPÉDIA. Romano kher – Rómsky dom spravuje a dopĺňa rómsku online databázu od roku 2011. Ide o prvú rómsku internetovú encyklopédiu v súčasnosti s vyše 200 zeditovanými heslami. Viac...

l

Podporte nás a darujte nám ONLINE DAR

Príspevkom z online daru podporíte vzdelávanie a kultúru pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Blog

Partneri

    Eventy