Aktuality Romano kher

NOVÉ! PARAMISA - RÓMSKE ROZPRÁVKY

Stránka je venovaná rómskym rozprávkam. Obsahuje zonam kníh s rozprávkovou tematikou napísaných v rómskom jazyku alebo inšpirovaných rómskymi rozprávkovými príbehmi. Nájdete na nej aj ďalšie zaujímavé informácie a odkazy, ako aj bohaté ilustrácie, ktorých autormi sú rómske deti. Stránka je teraz dostupná na adrese Rómske rozprávky.

Hosting zadarmo od WebSupport.sk

AMARI LUMA - NOVÁ VERZIA RÓMSKEJ ENCYKLOPÉDIE

Nová verzia internetovej rómskej encyklopédie, ktorá nahradila pôvodnú Rómsku databázu je teraz dostupná na adrese Rómska internetová encyklopédia Amari luma. Čo je v nej nové si môžete pozrieť tu: Viac...

DOPĹŇAME DATABÁZU O NOVÉ HESLÁ

Romano kher – Rómsky dom pravidelne aktualizuje Rómsku databázu Amari luma. Ide o prvú rómsku internetovú encyklopédiu (vznik r. 2011), ktorá vypovedá o šírke a bohatstve kultúry a tradícií rómskej národnostnej menšiny. Informácie v databáze dávajú jej príslušníkom dôkaz o plnohodnotnosti vlastnej kultúry a histórie aj voči majorite, vypovedá o existencii národnostnej menšiny, ktorá sa prelína s kultúrou a kultúrno-historickými hodnotami obyvateľov Slovenska a sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska republiky. Databáza vznikla v spolupráci s odborníkmi, organizáciami a samosprávami. Viac...


O ORGANIZÁCII

Rómsky dom - Romano Kher je občianske združenie zamerané najmä na vzdelávanie detí, mladistvých a dospelých pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. OZ Rómsky dom - Romano Kher sa na Slovensku svojou činnosťou usiluje o dosiahnutie bezkonfliktného spolunažívania Rómov a majoritnej spoločnosti.

Organizuje literárno-výtvarné súťaže, podporuje rómsky jazyk, vytvorilo a rozširuje rómsku multimediálnu encyklopédiu a monitoruje postoj médií k národnostným menšinám. Viac...


SÚČASNÉ AKTIVITY

1. FAREBNÝ SVET- Coloriskeri luma je súťaž o.z. Romano Kher- Rómsky dom, ktorá prebieha už siedmy rok. Jej cieľom je spoznávanie rómskej literatúry pre deti, ako aj literatúry z rómskeho prostredia, rómskej histórie a rómskych tradícií a motivovanie ku kresleniu inšpirovaného uvedenou literatúrou. Viac...

2. RÓMSKA ONLINE DATABANKA. Portál prináša informácie o mimovládnych neziskových organizáciách a inštitúciách venujúcich sa Rómom poznatky o podujatiach, ktoré organizujú Rómovia i majorita pre všetkých, údaje o vzdelávaní, kultúre, histórii Rómov, rómskych osobnostiach a ďalších zaujímavostiach, informácie o publikáciách, diplomových prácach, výskumných prácach zameraných na Rómov. Viac...

l

Podporte nás a darujte nám ONLINE DAR

Príspevkom z online daru podporíte vzdelávanie a kultúru pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Blog

Partneri

  • Martinus.sk
  • EEA
  • Open society foundation
  • Úrad vlády SR
  • Ministerstvo zahraničných vecí SR
  • International Women’s Club

Eventy